صنایع شیمیایی- بخش اول – سپینود شرق

«جیمز نو» چنین اظهار میکند که «بسیاری از این صنایع میتواند با یک کامپیوتر و یک آپارتمان آغاز شود و بسیاری از آنها به فضای اداری و کارکنان رسمی احتیاج ندارند. به گزارش «کالاخبر» به نقل از نیپنا، ضرورت ترویج تنوعبخشی، برابری و اهداف (DEI) در صنایع شیمیایی بهعنوان چالش محوری برای این بخش از موضوعهای مورد بحث در یکی از میزگردهای مجازی پنجاه و پنجمین رویداد سالانه انجمن پتروشیمی اروپا (EPCA) بود. حسن آقاکثیری، رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با صمت با اشاره به میزان آب مصرفی در صنایع گفت: سرانه مصرف آب (هزار مترمکعب بر نفر) در سال ۱۳۹۰ برای کل صنعت ۰/۷ درصد بوده و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی با ۳/۲درصد، تولید کاغذ و محصولات کاغذی ۲/۵درصد، صنایع تولید زغالسنگ، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای ۱/۹درصد و فلزات اساسی نیز با ۱/۰درصد بیشترین سرانه مصرف آب را داشتهاند و سهم آب مصرفی از کل صنعت در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی ۴۰درصد، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ۱۸درصد و تولید فلزات اساسی نیز ۱۲/۸درصد بوده است. از آنجایی که صنایع شیمیایی مبتنی بر علم و فناوری است، توسعه آن در کشورهای توسعه یافته اهمیت بیشتری دارد، اما در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز تولیدکنندگان مهم چندین ماده شیمیایی هستند.

از میان این لیست به صنایعی که نیاز کمی به سرمایه دارند و در عین حال به سرعت رشد میکنند، میتوان به طراحی تخصصی، طراحی داخلی، طراحی گرافیک و طراحی صنعتی، موسسات کاریابی و شرکت خدمات مهندسی و معماری اشاره کرد. دانش آموز زرنگی بودم همیشه بچه ها دورم جمع می شدند و اشکالات درسی شان را از من می پرسیدند ،در عین حال خیلی هم اهل بازیگوشی و خوشگذرانی بودم. در بین صنایع خودروسازان ، شیمیایی و فلزات اساسی در بین نمادها دارایکم و پالایش و خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشتند. مقایسه سهم کالاهای اساسی شیمیایی در صادرات نشان می دهد که سهم 61.57 درصدی کالاهای اساسی در سال 1997 در فصول 28 و 29 از کل صادرات بخش ششم به 55 درصد در سال 2014 کاهش یافته است. این در حالی است که میزان اشتغال درصنایع «ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق- ساعت» و گروه صنعتی «بازیافت» به ترتیب رشدی معادل ۷/ ۷۴ و ۹/ ۴۷ درصد داشتهاند. برای مثال براساس این معیار تولید «ابزار پزشکی-اپتیکی-دقیق- ساعت» با افزایش ۱۶۶درصدی روبهرو است و «استخراج زغال سنگ و لینیت» در قعر جدول قرار دارد.

اما «ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق- ساعت» ۵۳ درصد بیشتر از سال قبل مجوز تاسیس گرفتهاند. این در حالی است که این میزان در سال ۹۲ حدود ۳۹۹ هزار نفر بوده است و این به معنای کاهش ۵/ ۱۴ درصدی اشتغال است. به دوستانی که هنوز جی۵ را نمی شناسند می گویم شروع هرکاری اولش کمی سخت است اما اگر قدم اول را بردارید پیمودن بقیه مسیر آسان می شود. جدول 1 میزان صادرات، واردات و شاخص میزان رقابت پذیری تجارت برای سالهای 1992 و 1997 را نشان می دهد. دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی فرسایش و محیطزیست معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با بیان اینکه باید میزان آب مصرفی صنایع را کنترل کرد و نباید به وفور آب در اختیار صنایع قرار داد، گفت: در صورتی که انگیزه لازم در صنایع برای کاهش مصرف آب وجود داشته باشد از فناوریهای روز برای کاهش آب مصرفی استفاده خواهند کرد. این چالش ها شامل رشد جمعیت، آمار جمعیتی، تغییر آب و هوا، کمبود آب و کاهش منابع است.

نارگیل، زیتون، هسته خرما از جمله منابع گیاهی هستند که می توان از آن ها گلیسیرین به دست آورد. از سوی دیگر، بررسی انجام گرفته براساس میزان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعتی ایران در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال نشان می دهد، ابزار پزشکی، محصولات غذایی و آشامیدنی، تولید لاستیک و پلاستیک با بیشترین اقبال از سوی سرمایهگذاران روبهرو بوده است. «دنیای اقتصاد» براساس شاخصهای رشد فروش و رشد سرمایهگذاری ۱۰ صنعت جذاب برای سرمایهگذاری را در ایران و آمریکا معرفی میکند. دست یابی به منابع، سهولت تحقیق و پژوهش به کمک فناوری اطلاعات و ارتباط با صنعت از مهمترین دستاوردها در رشته صنایع شیمیایی می باشد. هدف دولت چین ایجاد فرصت برای رشد هرچه بیشتر سهم صنایع پایین دستی شیمیایی از کل ارزش افزوده ایجاد شده در صنعت شیمیایی بوده است. 2- با تعریف یک ساز و کار سنجش آستانه رقابتپذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلاٌ یا جزئاٌ متوقف شود. بسیاری از کارآفرینان تاکنون ایدههای خوبی برای کسبوکار در ذهن داشتهاند؛ اما اگر به دنبال صنعتی میگردید که هزینه آغاز کار را بدهد «سیجورکس» لیستی از صنایعی را که در سال گذشته سود و رشد بالای متوسط داشتهاند و برای راهاندازی به سرمایه کمی نیاز دارند فراهم کرده است.