تجهیزات، تکنولوژی و تاریخچه – سام تجهیز

با توجه به پیشرفت سریع علم و تغییر در ساختار مواد مصرفی روزانه زندگی انسان در رشته صنایع شیمیایی علمی کاربردی بدون کنکور همیشه از اهمیت و مشاغل زیادی در صنعت برخوردار است که نیازمند به نیروی متخصص و متعهد دارد تا بخش اندکی از نیازهای اقتصاد کشور را مرتفع کند . در واقع من از هنرستان کار با جی۵ را شروع کردم علاقه زیادی به شیمی داشتم و کم کم می خواستم خودم را برای کنکور رشته صنایع شیمیایی آماده کنم. آن موقع خواهرم پشت کنکوری بود رشته اش ریاضی بود اما می خواست در کنکور رشته انسانی شرکت کند. من حتی خیلی هم برای کنکور درس نخواندم به خاطر شرایطی که در خانه داشتیم اصلا فرصتی برای درس خواندن نبود، فقط یک ماه به کنکور همان جی برگ ها را بیرون آوردم و مرورشان کردم. مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همجواری شهرک فناوری صنایع شیمیایی با شهرک صنعتی برگ شیراز بهعنوان مهمترین قطب صنعتی استان فارس را از مهمترین مزیتهای موجود اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به بهرهبرداری حدود یکهزار 700واحد صنعتی در شهرک بزرگ صنعتی شیراز و اینکه برخی از این واحدهای صنعتی در زمینه تولید محصولات جزو واحدهای شاخص کشور محسوب میشوند، امکان تبادلات فنی و اقتصادی و همافزایی واحدهای مستقر در این شهرک با واحدهای شهرک صنعتی فراهمشده است.

این رخداد زمانی اهمیت خود را به طور کامل نشان می دهد که به این موضوع توجه شود که شرکت های بزرگ بالا دستی صنعت در سالهای قبل از پیوستن پیوستن چین به سازمان جهانی تجارت شکل گرفته و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صنعت را ایجاد می کردند اما در طی بیش از یک ده از پیوستن به سازمان جهانی تجارت رشد صنایع پایین دستی سبب شده بخش بیشتری از ارزش افوزده صنعت در بخش پایین دستی ایجاد شود به طوری که هم اکنون بیش از 60 درصد تقاضای داخل برای محصولات شیمیایی مربوط به صنایع پایین دستی است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم و اصلی در ایران به شمار می ­آید که به عنوان منبع بسیار مهم و اساسی درآمدهای غیر نفتی، نقش به سزایی در رشد و گسترش صنایع داخلی، توسعه و بومی­ سازی تکنولوژی­ ها و رشد و پیشرفت صنایع پاییندستی خود داشته است.

هدف چین رسیدن به خود کفایی در تولید و تامین تقاضای فزاینده داخلی در محصولات شیمیایی بود که از طریق مداخلات مستقیم و غیر مستقیم دولت پیگیری می شد. از اینرو سهم آب مصرفی از کل صنعت در سال ۹۰مربوط به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی ۴۰درصد، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ۱۸ درصد و تولید فلزات اساسی نیز ۱۲/۸درصد بوده است. به دنبال آن در 13 سال بعد یعنی در سال 1749 میلادی، جان روبوک و ساموئل گاربت نیز اولین کارخانه بزرگ تولید اسید سولفوریک را در اسکاتلند تاسیس کردند که در آنها از اتاق های کنسانتره سرب برای تولید اسید سولفوریک استفاده میشد. زنگ تفریح های مدرسه با جی۵؟ اما از وقتی درس خواندن با جی۵ را شروع کردم حتی زنگ تفریح ها هم سعی می کردم کلاسی خلوت پیدا کنم بنشینم و با جی برگهایم مشغول شوم ،چون می دانستم اگر بخواهم در جمع بچه ها جی برگ بخوانم دوستانم جی برگها را از دستم می گیرند.

کد رهگیری ام را به مسئول کافی نت دادم چنددقیقه ای طول کشید تا رتبه ام را خواند باورم نمی شد رتبه ۱۰۸ کاردانی صنایع شیمیایی آن هم دانشگاه فنی مهندسی شیراز می دانستم جی۵ نتیجه می دهد اما نه دیگر تا این اندازه،آن لحظه اصلا در حال خودم نبودم حس می کردم روی ابرها راه می روم، دلم می خواست هرچه سریعتر به خانه بروم و این خبر را به همه بدهم .آنقدر خوشحال بودم که یادم رفت هزینه کافی نت را حساب کنم بیچاره مسئول کافی نت از آشنایانمان بود و چیزی نگفت،تازه روز بعد یادم آمد و هزینه را پرداخت کردم. وقتی جی برگها را می خواندم آنقدر غرق می شدم که اصلا متوجه اطرافم نبودم. در حقیقت او با اینکار میخواست بگوید ما آنقدر سوالات را خوب جواب داده ایم که حقمان بیشتر از نمره ۲۰ است. در کنار آن ۱۱ تولیدکننده بزرگ صنعت شیمیایی قابل مشاهده است.